søndag 3. juli 2016

Akvarellkurs i Oslo 6.-7. august

Malekurs
 i Oslo, ta kontakt og meld deg på! :-)

https://www.facebook.com/malekursRoaldGrimso/?ref=ts&fref=ts